Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Förverkligade stödåtgärder

  Se bild

  Med utskriftsmallen som finns bifogad ovan kan du skriva ut de stödåtgärder som har getts åt en elev. Utskriften kan du bifoga t.ex. till andra pedagogiska bedömnings- och utredningsutskrifter.

  Spara utskriftsmallen på din egen dator. Öppna därefter Primus och registret Pedagogiska dokument. Öppna utskriftseditorn, välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du sparade på din dator. Filen har nu sparats i Primus.

  Ett annat alternativ är att du öppnar både det fönster där filen finns sparad (via min dator) och utskriftseditorn i Primus. Klicka sen på filens ikon, håll ner musknappen och dra den till utskriftseditorn.

  Utskriftens uppgifter

  När du fyller i pedagogisk bedömning eller pedagogisk utredning på en blankett i Wilma kan du hämta alla de stödåtgärder som eleven har fått från och med det datum som angetts. Det angivna datumet sparas i registret Pedagogiska dokument i fältet Stödåtgärder som förverkligats fr.o.m och stödåtgärderna sparas i fältet Stödåtgärder som förverkligats.

  I överrubrikens översta cell finns Skola -> Kommunens namn till utskrifter. Cellens information kommer från fältet Kommunens namn till utskrifter som finns i registret Information om skolan. I fältet kan du fylla i skolans eller kommunens namn enligt hur du vill ha det på utskriften, t.ex. "Exempel kommun". Om du vill kan du också skriva skolans eller kommunens namn i textformat direkt på utskriften.

  Alla de stödåtgärder som eleven har fått, i vilka läroämnen och vem som har gjort anteckningen kommer fram på utskriften. Om du vill printa ut stödåtgärder som en bilaga till dokumentet så ska lägga till denna utskrift till dokumentets sammansatta utskrift.


  Artikeln har updaterats 12.09.2016