Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Dokument om personlig tillämpning

  Se bild

  Enligt Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning (794/2015) ska Dokumentet om personlig tillämpning undertecknas för första gången när den personliga tillämpningen i ansökningsskedet avslutas.

  Dokumentet om personlig tillämpning är en sammansatt utskrift som görs i Studeranderegistrets utskriftseditor. Dokumentet består av fyra olika utskriftsfiler som sedan sammanställs till en utskrift:

  • Dokument om personlig tillämpning1
  • Dokument om personlig tillämpning2
  • Dokument om personlig tillämpning3
  • Dokument om personlig tillämpning4

  Börja använda utskrifterna

  Klicka på den första filen som finns uppe på sidan och spara den på din dator eller på en sticka.

  • Öppna Studeranderegistret och utskriftseditorn.
  • Välj Funktioner / Kopiera från fil och välj filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Gör på samma sätt med de andra filerna.

  Den sammansatta utskriften

  Gör i Primus Studeranderegister en ny, tom utskrift genom att klicka på Funktioner/Ny, och spara och namnge den, t.ex. "Sammansatt dokument om personlig tillämpning". Skriv in namnet i sidhuvudet på utskriften.

  Lägg nu in de fyra utskrifterna du nyss sparade:

  • Klicka på Inställningar/Utskriftens inställningar.
  • I rutan som öppnas trycker du på Lägg till som finns nere till vänster. Välj den första av de fyra utskrifterna (nummer 1) och klicka på OK.
  • Gör på samma sätt i tur och ordning för de resterande utskrifterna.
  • I rutan med rubriken Utskriftssammansättning syns nu namnet på de utskrifter som du har satt in. När alla fyra utskrifter finns med ska du klicka på Spara. Den sammansatta uskriften är nu klar.
  • Om utskriften endast är till för en viss användargrupp ska du under Inställningar/Utskriftens inställningar kryssa i Ses endast av användargruppen och sedan välja önskad grupp i menyn.

  Innehållet i utskrifterna

  På sidorna finns följande information:

  • Sida 1: information om studeranden och utbildningsarrangören
  • Sida 2: bl.a. slutsatserna examensdelvis och examinandens tidigare utbildningar samt arbetserfarenhet.
  • Sida 3: plan för förvärvandet av yrkesskicklighet och tidpunkten för förvärvandet
  • Sida 4: stöd och handledning samt tidpunkter för avläggandet av examen.

  Om du vill göra ändringar i en utskrift ska du ta fram den i utskriftseditorn och göra ändringarna i den enskilda utskriften. Efter att du sparat ändringarna kommer de att synas också i den sammansatta utskriften.

  Utskriften i Wilma

  Då utskriften är i ett sådant skick att lärarna kan börja använda den kan du ange den i Lärarens utskrifter i Information om skolan. Utskriften kommer då att synas på studerandens sida under rubriken Utskrifter som finns till höger på sidan.

  Om du i stället vill att endast en viss grupp lärare ska ha tillgång till utskriften, ska du ange en användargrupp på utskriften. Detta gör du i utskriftseditorn, genom att klicka på Inställningar/Utskriftens inställningar och där ange den önskade användargruppen. Ta i så fall bort utskriften från fältet Lärarens utskrifter i Information om skolan.

  Uppdaterad: 27.4.2016


  Artikeln har updaterats 27.04.2016