Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

St-avgifter sammanlagt

  Se bild

  Då St-fakturan gjorts, kan man av fakturorna skriva ut en sammansatt lista. Det finns två färdiga alternativ för en sammanfattande lista:

  • I denna sammanfattning har man specifierat studerandenas prov- och grundavgifter, och dessutom summorna per studerande och för hela skolans del.
  • I "Sammanfattningslistan, referensnummer och förfallodagar" -utskriften syns igen fakturans referensnumror, förfallodagar samt betalningsdagar.

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-länken till den egna maskinen.

  Öppna därefter Primus och Fakturering-registret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen har nu lästs in och sparats till Primus.


  Ta fram i Fakturering-registret följande fält under Specifikation-grenen:

  • Radens förklaring (formas i samband med upprättande av fakturor) Berättar ifall det är fråga om grundavgift eller provavgift
  • Radens skattefria pris (avgift i euro)

  Viktigt! I St-faktureringen kommer till specifikationens översta rad alltid grundavgiften och därefter de provvisa avgifternas rader. I utskriften antas att specifikation-tabellens första rad alltid är SEN-grundavgift och raderna därpå provavgifter. Ändra alltså inte första radens förklaring eller specifikation-radernas ordning.

  Utskriftens uppgifter

  Utskriften består av tre delar: överrubrik, vanlig tabell och underrubrik. Underrubrikens uppgifter har antecknats till tabellens sista sida.

  Överrubrik

  Till överrubriken skrivs ut från Information om skolan -registret läsår, SEN provavgift och SEN grundavgift. Texterna syns med ljusgul bottenfärg, som "SAMMANFATTNING AV ST-AVGIFTER", "Läsår" och "Provavgift" har antecknats rakt till bottnet.

  Kontrollera att grund- och provavgifterna är enligt detta år. Ifall det finns något att korrigera, korrigera avgifterna och forma fakturorna på nytt.

  Tabell

  Till den egentliga sammanfattning-tabellen skrivs ut

  • Personbeteckning: Betalare (studerande)->Personbeteckning
  • Betalare: Betalare (studerande)->Efternamn, Förnamn
  • Adress: Betalare (studerande)->Hemortens näradress, Hemortens postadress
  • Prov st: Studerandens provantal. Detta fås genom att räkna specifikationens radantal -1, dvs. alla rader minus grundavgiftens rad.
  • Provavgifter, e: Grundavgift. Specifikation-tabellens 1. radens skattefria pris
  • Grundavgift, e: Grundavgift. Specifikation-tabellens 1. radens skattefria pris
  • Sammanlagt, e: Sammanlagd summa som faktureras av studeranden. Fakturans skattefria pris

  Underrubrik

  Till underrubriken räknas summorna av utskriftens rader:

  • Sammanlagt fakturor: Antal fakturor sammanlagt. Till datacellen räknas med hjälp av räknare-funktionen de fakturornas antal som valts att skrivas ut. Denna funktion hittas från sökrutans Standarder-gren.
  • Provavgifter: Provavgifter sammanlagt. Till summan räknas skattefria priser från de rader, vars förklaring inte börjar med ordet "SEN".
  • Prov: Prov sammanlagt. Till summan räkans radantalet från de rader, vars förklaring inte börjar med ordet "SEN".
  • Grundavgifter: Grundavgifter sammanlagt. Till summan räknas skattefria priser från de rader, vars förklaring börjar med ordet "SEN".
  • SAMMANLAGT: Grundavgifternas och provavgifternas summa, dvs. fakturornas skattefria prisers summa, mao. fakturerad summa sammanlagt.

  Artikeln har updaterats 22.12.2011