Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

PrimusQuery

  PrimusQuery on Primuksen apuohjelma, jonka avulla voidaan tehdä automatisoituja kyselyitä Primukseen. Kyselyt voi ajastaa esimerkiksi käyttöjärjestelmän ajastustoiminnoilla suoritettavaksi vaikkapa kerran vuorokaudessa tai tunneittain - käyttötarpeen mukaan.

  PrimusQueryn avulla voidaan myös tehdä käyttäjälle helpompi tapa suorittaa ei-ajastettuja tiedonsiirtoja. Tällöin käyttäjän ei tarvitse kirjautua Primukseen ja osata tehdä manuaalista tiedonsiirtoa. Käyttäjälle tehdään yksinkertaisesti työpöydälle kuvake, josta tiedonsiirron voi käynnistää.

  Ajastettuja tiedonsiirtoja käytetään mm.:

  • tiedonsiirroissa oppimisympäristöihin
  • tiedonsiirroissa AD-työkaluja varten

  Ei-ajastettujen tiedonsiirtojen käyttökohteita ovat mm:

  • vuosittainen opettajatietojen tiedonsiirto henkilöstö- ja palkkajärjestelmiin
  • kuukausittainen iltapäivätoiminnan laskutustietojen siirto laskutusjärjestelmään

  PrimusQueryn avulla voidaan luoda Primuksen tiedoista esim. CSV-tiedostoja tai HTML-sivuja. HTML-sivujen avulla voidaan helposti luoda ajantasalla olevia web-sivuja Primuksen tiedoista.

  Versiosta 2.2 lähtien PrimusQueryllä voi myös tallentaa XML-muotoista tietoa Primukseen. Viennin avulla voidaan luoda ja poistaa rekisterikortteja sekä muuttaa kenttien tietoja.

  PrimusQuerystä on saatavissa Windows- ja Linux-versio.

  PrimusQueryn hyödyt ja mahdollisuudet

  Alla olevasta linkistä saat PDF-muotoisena dokumenttina esittelytekstin PrimusQueryn lukuisista hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista. Tekstissä on käytännön esimerkkejä siitä, miten PrimusQueryn avulla saa Primuksen osaksi kunnan tietojärjestelmäarkkitehtuuria.