Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gallupar och respons via Wilma

  Med enkätfunktionen kan lärare och personal samla in respons och självutvärderingar samt göra enkäter och gallupar.

  Termer

  I enkätsammanhang förekommer termen enkätmall.

  • En enkätmall är ett frågeformulär: en och samma enkätmall kan användas om och om igen. Med hjälp av enkätmallen kan man alltså göra olika enkäter, t.ex. en för studerande och en för lärare, eller en årligen återkommande enkät.
  • Med en enkät samlar man in svar från en vald målgrupp och under ett bestämt tidsintervall. Varje enkät är gjord utgående från en enkätmall.

  Olika typer av enkäter

  Det kan finnas olika typer av enkäter för olika ändamål:

  • Anonym enkät: Respondenterna kan inte identifieras.
  • Individuell enkät (ny egenskap fr.o.m. version 2.20 av Wilma): Respondenterna samt deras svar kan identifieras.
  • Anonym, men respondentlistan kan skrivas ut: Uppgifter om vilka som svarat på enkäten är tillgängliga, men det går inte att härleda svaren till respondenterna.
  • Gruppspecifik enkät: enkäten riktas till studerandena i en bestämd grupp, om man vill samla in t.ex. anonym kursfeedback. Dylika enkäter görs och besvaras på Grupper-sidan.
  • Offentlig enkät: En offentlig enkät syns på Wilmas huvudsida och kan besvaras utan inloggning eller användarnamn till Wilma. Det är inte möjligt att begränsa antalet svar per person i offenliga enkäter.

  Wilmas Enkäter-sida

  På Enkäter-sidan i Wilma kan du titta på enkäterna och deras resultat, besvara enkäter samt skapa och ändra enkätmallar. Vårdnadshavare och studerande kan endast besvara enkäter.

  Titta på enkäterna

  På den här fliken kan du titta på gjorda enkäter och granska deras resultat. Fliken är uppdelad i aktiva, kommande, avslutade samt alla enkäter enligt enkäternas giltighetstid. Fliken Alla enkäter visar alla gjorda enkäter.

  Före enkätens namn finns en färgkod som visar enkätens status samt en ikon som visar enkätens identifieringsnivå. Då du för muskursorn på färgen eller ikonen får du fram noggrannare information. Enkäterna kan vara anonyma, individuella (svaren kan härledas till respondenterna) eller anonyma, men med utskrivbar respondentlista. Grön färg berättar att enkäten är aktiv, röd färg berättar att enkätens giltighetstid utgått och gul färg berättar att svarstiden ännu inte börjat.

  I slutet av enkätraden finns länken Funktioner via vilken du kan skriva ut olika resultatutskrifter samt ändra enkäten. Via länken hittar du följande funktioner:

  • Ändra: Du kan ändra enkäten, dvs. målgrupp, giltighetstid, respondenternas identifieringsnivå osv. Via denna länk kan du dock inte ändra själva enkätmallen (frågorna).
  • Sammanfattning: Visar en färdig sammanfattningsutskrift över enkätsvaren.
  • Fördelning: Visar en färdig fördelningsutskrift över enkätsvaren.
  • Textfält: Visar en färdig textfältsutskrift över de enkätsvar som getts i textformat.
  • Granska resultat: Öppnar en separat sida för resultatgranskning, där du kan välja vilken enkätmalls enkäter du vill granska svaren för och i vilket format. Till samma sida kommer du också via fliken Enkätmallar, om du först väljer önskad enkätmall och sedan via länken Funktioner väljer Granska resultat.
  • Radera: Raderar enkäten samt svaren. Själva enkätmallen raderas dock inte.

  Enkätmallar

  På fliken Enkätmallar finns alla tillgängliga enkätmallar. Här kan du också skapa en helt ny enkätmall eller kopiera en gammal enkätmall.

  I slutet av varje enkätmallsrad finns länken Funktioner som innehåller följande funktioner:

  • Ändra: Du kan ändra enkätmallen, dvs. enkätens frågor.
  • Enkäter: Visar alla enkäter som gjorts utgående från enkätmallen i fråga.
  • Granska resultat: Öppnar en separat sida för resultatgranskning där du kan välja vilken enkätmalls enkäter du vill granska resultaten för och i vilket format.
  • Rättigheter: Du kan ge/ta bort rättigheter att ändra enkätmallen och granska resultaten.
  • Radera: Du kan radera enkätmallen eller svar som inkommit till enkäter gjorda utgående från enkätmallen.

  Svara på enkät

  På denna sida ser du de enkäter som kan besvaras för närvarande. För vårdnadshavare och studerande utgörs Enkäter-sidan av denna svarssida.