Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

ReittiGIS

  ReittiGIS on työkalu, joka auttaa käyttäjää suunnittelemaan oppilasalueet, mittaamaan koulumatkat ja suunnittelemaan koulukyytien reitit. ReittiGIS on kehitetty yhteistyössä CGI:n kanssa. Primus W4 -käyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää CGI:n kuntarekistereiden väestötietoja sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.

  Primuksen ja ReittiGISin yhteistoiminta

  ReittiGISin pohjatietoina ovat karttapohjan lisäksi tieverkko (esim. Digiroad), kartalle paikannetut rakennukset ja väestö, koulut, pysäkit sekä Primuksesta saatavat oppilaiden lukujärjestystiedot. Sovellusten välisen tiedonsiirron avulla Primuksesta voidaan siirtää ReittiGISiin haluttujen oppilaiden perustiedot sekä reitinsuunnittelun perusteena olevat lukujärjestystiedot. Primukseen voidaan tallentaa oppilaan tiedoiksi ReittiGISissä selvitetyt oppilaaksiottoalue ja koulumatkan pituus. Nämä tiedot voidaan tallentaa kerralla joko kaikille kunnan oppilaille, yksittäiselle koululle tai vaikka vain yhdelle oppilaalle.

  Oppilaaksiottoalueiden suunnittelu käy kätevästi piirtämällä alueet ensin kartalle ja sen jälkeen Primukseen voidaan tallentaa kerralla kaikille oppilaille oikea aluetieto. Koulumatkojen laskentaa varten käyttäjät voivat muokata turvallisen kevyenliikenteen katuverkon esim. 1-2 luokkalaisille ja ReittiGIS laskee koulumatkojen pituudet haluttua verkostoa hyödyntäen. Automaattisesti laskettuja koulumatkoja voi tarkastella kartalla oppilaskohtaisesti. Suunnittelun avuksi ReittiGISiin voidaan siirtää Koululiitu-sovelluksen tiedot mm. vaarallisista teistä.

  Reittien suunnittelu

  Reittien suunnittelu perustuu isoon joukkoon pohjatietoja, joita ovat mm. tieverkko (esim. Digiroad-aineisto) sisältäen kevyenliikenteen väylät, käytettävissä olevien ajoneuvojen tiedot, oppilaiden ja koulujen sijainnit, kuntakohtaiset parametrit sekä Primuksesta saavat lukujärjestystiedot. Reitit voidaan suunnitella valitulle joukolle tai kaikille oppilaille. Kuljetuskaluston kapasiteetti ja mahdolliset aika- tai sijaintirajoitteet huomioidaan reittejä muodostettaessa. ReittiGIS
  tekee reitit huomioiden kunkin oppilaan lukujärjestystiedot, koulutiedot, erityisvaatimukset (esim. pyörätuoli, saattaja) sekä maksimikuljetusajan. Kun reitit on ratkaistu, voi käyttäjä vielä siirtää oppilaita reitiltä toiselle ja laskea uudelleen reittien aikataulut. Lähtötietojen perusteella ReittiGIS optimoi ajan ja matkan mukaan lyhimmän reitin koululle. Valmiit reittisuunnitelmat voidaan tallentaa palvelimelle, mistä ne ovat usean käyttäjän hyödynnettävissä.

  Reiteistä saa tulostettua erilaisia raportteja kouluille, koteihin, kuljettajille. Lisäksi reittikohtaisista kustannuksista voidaan tulostaa raportteja ja näin vertailla tietynlaisella ajoneuvokalustolla suunniteltuja reittejä. Kustannusvertailu soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa kuljetuksia kilpailutetaan.

  LiiteKoko
  CGI_ReittiGIS_esite_2014.pdf150.69 Kt