Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kontroll av studentexamensanmälan, lärare och personal

  Med hjälp av den här blanketten kan studiehandledaren, skolsekreteraren eller någon annan som är ansvarig för studentskrivningarna kontrollera studerandenas anmälningar till studentexamen. Efter att du kontrollerat anmälningarna ska du kryssa i fältet Anmälning till studentexamen har kontrollerats som finns på blanketten. Efter det kan studeranden inte längre ändra sin anmälning.

  När anmälningstiden för följande studentskrivningar börjar ska du ta bort krysset. Det gör du i Primus och för alla studerande på en och samma gång. När krysset är borta kan studerandena åter anmäla sig till studentskrivningarna.

  Blanketten i Primus

  • Spara lom-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator.
  • Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett och välj filen som du nyss sparade.
  • Blankettens typ: "Registrets uppgifter"
  • Används i Wilmas anslutningar: kryssa i "Lärare" och/eller "Personal" beroende på vem som ska kontrollera anmälningarna.
  • Användargrupp i Wilma: välj den användargrupp som får kontrollera anmälningarna, t.ex. "Kansliet" eller "Studiehandledarna".
  • Kryssa i Syns i Wilma då blanketten är färdig.

  Anmälningar

  I början av blanketten finns en sammanfattning över studerandens anmälningar. Om anmälningarna är korrekta ska du kryssa i fältet Anmälning till studentexamen har kontrollerats. Efter att fältet har kryssats i kan studeranden inte ändra uppgifterna. Krysset ska du ta bort då skrivningarna är förbi och anmälningstiden för följande studentskrivningar inleds.

  • Om en studerande har anmält sig till fyra obligatoriska prov ska du också kryssa i Anmält sig till fyra obligatoriska prov. Det här fältet fungerar som information åt skolsekreteraren och gör det lättare att söka fram alla studeranden som utexamineras och att beställa betygen.

  Studerandens plan för studentskrivningarna

  Tabellen över studerandens plan för studentskrivningarna visar när studeranden har tänkt skriva olika ämnen. Med hjälp av tabellen kan studiehandledaren jämföra om planerna stämmer överens med studerandenas anmälningar och kan vägleda dem med tanke på kommande studentskrivningar.

  Bör observeras

  Om en studerande har specialarrangemang i studentproven, intyg över läs- och skrivsvårigheter eller över främmande språk som modersmål så syns dessa uppgifter på blanketten. Om det inte finns något särskilt att observera för studeranden så är delen dold på blanketten. Om er skola använder andra fält för att fylla i de här uppgifterna så ska dessa fält tas fram på blanketten.

  Tilläggsuppgifter

  I slutet av blanketten finns Primus fält St-skrivningar, tilläggsuppgifter. Det här fältet finns också med på studerandens blankett och där kan studeranden skriva in information åt t.ex. studiehandledaren eller någon annan koordinator. Tilläggsuppgifterna syns endast om studeranden har fyllt i något i fältet. Du kan också använda något annat fält för det här ändamålet. Lägg då också in fältet på studerandens blankett och ändra villkoret för hur fältet syns.

  Instruktioner

  I slutet av blanketten finns instruktioner för de personer som kontrollerar anmälningarna. Instruktionstexten kan ändras direkt i fältet i blanketteditorn. Komplettera instruktionerna så att de motsvarar tillvägagångssättet vid er skola.

  Utskrift

  Anmälningar till studentskrivningarna ska i enlighet med studentexamensnämndens instruktioner undertecknas och lämnas till rektorn. Det finns en separat version av blanketten för studerande med färdiga ställen för underskrift och datering. Kontrollera att också pappersversionen av anmälningarna har samlats in och getts åt rektorn.


  Artikeln har updaterats 24.03.2015