Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Vuosisuunnittelu

  Työjärjestysten suunnittelu ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan tehdä Kurre 7:llä ilman opiskelijoita. Periaatteessa työjärjestykset tehdään samoin kuin normaalisti, mutta valintojen puuttuessa luokat ja opinnot yhdistetään toisiinsa Luokka-aste-tiedon avulla.

  Luokat ja kurssit Kurreen

  1. Jos opiskelijoiden luokkajako muuttuu, esim. 1. vuoden opiskelijat jaetaan osaamisalakohtaisiin luokkiin, tee tulevan lukuvuoden luokkajako etukäteen Primuksessa, opiskelijarekisterin kentän Tuleva ryhmä/luokka -avulla. Tee myös Primuksen luokkarekisteriin vastaavat luokat.

  2. Tee simuloitu tiedonsiirto Primuksesta Kurreen: Perustiedot / Tiedonsiirrot / Hae Primuksesta. Hae opiskelijat, opettajat ja opetustilat. Siirrä kurssit -kohdasta valitaan Vain opsi, ja pudotusvalikosta jokin siirrettävä opetussuunnitelma. Tiedonsiirron voi tehdä monta kertaa; siirretään erikseen jokainen ops, joka halutaan samaan kantaan. Siirrä ensin esim. auto-ops16 ja sitten logistiikka-ops16 jne.

  3. Opiskelijat siirrettiin Kurreen, jotta Luokat-välilehdelle saatiin valmis luokkalista. Lisää listaan vielä uusien aloittavien luokkien tiedot ja arvioidut opiskelijamäärät. Poista sitten opiskelijat Kurressa: Perustiedot / Opiskelijat-välilehti / Valitse kaikki ja hiiren 2. painikkeella Poista. Opiskelijat lähtevät, mutta luokat jäävät. (Yhtä hyvin voit säilyttää jatkavat opiskelijat).

  4. Perustiedot-ikkunassa tehdään Jaksojärjestelmät-välilehdellä tarpeellinen määrä jaksoja ja/tai viikkojärjestelmä. Tuntien tiedot -välilehdellä merkitään, montako oppituntia yhdessä päivässä maksimissaan on ja kuinka pitkiä oppitunnit ovat.

  5. Järjestä Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä tiedot Tyyppi-sarakkeen mukaan. Voit poistaa otsikot Kurresta, jätä vain tutkinnon osat/osa-alueet. Tarkista, että opintojen kestot ovat oikein. Kesto on aluksi osp-määrä ja se muunnetaan myöhemmin lähiopetustunneiksi.

  6. Muunna osaamispisteet lähiopetustunneiksi joko Kurssityypit-välilehden Lähiopetusta/Laajuus-sarakkeeseen tai suoraan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdelle.

  Ryhmien teko ilman opiskelijoita

  7. Maalaa kaikki tietyn tutkinnon/opsin kurssit ja perusta niihin yksi opetusryhmä. Siirry sitten Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdelle ja maalaa kaikki samalle luokalle kuuluvat opinnot. Klikkaa jotain maalattua riviä hiiren 2. painikkeella ja valitse Ryhmän luokat. Rasti luokkavalikosta se luokka, jolle opinto kuuluu. Käy samalla tavalla läpi muiden luokkien opinnot.

  Ryhmien teko valintojen perusteella

  8. Maalaa Opetustarjota (Kurssit)-välilehdellä ne opinnot, jotka opetetaan luokittain, ts. ryhmässä on mukana vain yhden luokan opiskelijoita ja kaikki sen luokan opiskelijat. Näiden rivillä näkyy Luokat-sarakkeessa yhden tai useamman luokan nimi. Voit poimia opintoja sieltä täältä Ctrl-painike pohjassa. Klikkaa jotain maalatuista riveistä hiiren 2. painikkeella ja valitse Opeta luokittain.

  9. Merkkaa lopuille opinnoille Ryhmiä-sarakkeeseen opetusryhmien määrä. Jos esim. äidinkielestä tulee 3 eri ryhmää, merkitse Ryhmiä-sarakkeeseen lukumääräksi "3".

  10. Merkitse ryhmien opettajat ja opetustilat Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä. Valitse opinto, klikkaa hiiren 2. painiketta ja valitse ponnahdusvalikosta Ryhmän resurssit. Rasti ryhmän opettaja ja opetustila. Jos opettaja ei ole vielä tiedossa tai opetustila vaihtelee viikonpäivän mukaan, voit merkitä tiedot myöhemmin sijoitteluvaiheessa.

  11. Opetuksen aikataulutus

  Opinnot aikataulutetaan ryhmittelyikkunassa. Ota esiin jaksot: Näytä / Jaksotus. Opintojen tuntimäärä näkyy aluksi Jaksottamatta-sarakkeessa. Sarake tyhjenee, kun kaikki tunnit on merkitty jollekin jaksolle. Tuntimäärä syötetään sen jakson sarakkeeseen, jossa opetus järjestetään.

  • Opettajakohtaiset tuntimäärien yhteenvedot saa joko ryhmittelyikkunan Jaksotus-tulosteilla tai perustietoikkunan Opettajan työsuunnitelma -tulosteella.

  Suunnitellun ja toteutuneen keston vertailu

  Jotta myöhemmin työn edistyessä voidaan vertailla ryhmien suunniteltua ja toteutunutta (jaksotettua tai sijoitettua) kestoa, ota perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä esiin sarakkeet Suunn. kesto, Jaksotettu ja Jaksottamatta.

  • Suunn. kesto -sarakkeessa näkyy alkutilanteen mukainen kesto, kuvassa 380 h.
  • Jaksotettu -sarakkeessa kerrotaan jakso- tai viikkotasolle kirjattu tuntimäärä.
  • Jaksottamatta -sarakkeessa kerrotaan, kuinka paljon tunteja on jaksottamatta tai jaksotettu liikaa. Kuvassa Autokoritöitä on jaksotettu 4 h liikaa, Rengastöitä on jaksottamatta vielä 344 h.
  • Kesto-sarakkeeseen ilmestyy huutomerkki, jos ryhmän tunteja on jaksotettu tai sijoitettu enemmän kuin suunniteltu kesto oli.
  • Varastonhallinnassa opetus on jaettu kahteen osaan, 120 h ja 260 h, Irrota tunteja -toiminnolla. 120 h osiota on jaksotettu 121 h eli liikaa, toista osiota vastaavasti 259 h eli jaksottamatta on yksi tunti. Osien summa on 380 h, mutta Kesto- ja Jaksottamatta -sarakkeista käy ilmi, että jotain osuutta on jaksotettu liikaa.

  Tiedot voi tulostaa esim. Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehden luettelotulosteella: Maalaa tulostettavat ryhmät ja klikkaa hiiren 2. painiketta jonkin maalatun rivin päällä. Valitse ponnahdusvalikosta Tulosta. Rasti ne sarakkeet, jotka haluat mukaan tulosteelle.