Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, tiedonsiirto

  Tiedot on toimitettava tilastokeskukseen 10.1.-10.2.20XX. Tiedonsiirrossa tarvittavien kenttien ohjeeseen löytyy linkki ohjeen alareunasta, aiheeseen liittyen kohdasta.

  Tarvitset Primuksesta uusimman version. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa aikaisintaan edellisestä elokuusta lähtien. Muutokset tilaston vuosittain vaihtuvista tiedoista ovat kuitenkin mukana Primuksen versiossa vasta alkuvuodesta 2019, kun Tilastokeskus on julkaissut omat ohjeensa. (Ohjetta päivitetään tarvittaessa myöhemmin.)

  Tiedonsiirron tekemistä voi harjoitella Primuksessa vaikka kuinka monta kertaa. Siirtotiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin tallennat sen Tilastokeskuksen sovellukseen. Toisin sanoen voit esikatsella tai tallentaa tiedoston useita kertoja ja tarkistaa, että tiedot ovat oikein ja kaikki tarvittavat opiskelijat ovat mukana.

  Opiskelijoiden haku

  Hae ensin tiedonsiirtoon kuuluvat opiskelijat Primuksen Opiskelijat-rekisterin oikeaan reunaan. Haku tehdään
  esim. Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukkoon tai Läsnäolotaulukkoon kuuluvia kenttiä apuna käyttäen.

  Läsnäolotiedot kirjattu opiskelijatyöpäivälaskennan taulukkoon:

  Uutena vaihtoehtona tiedonsiirron aloitusikkunassa voidaan valita vaihtoehto Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukkoon. Kun valitset tämän vaihtoehdon, Primus ei tutki enää läsnäolotaulukkoa vaan siirtää läsnäolotiedot optpv-laskennan taulukosta. Jos jollekin opiskelijalle ei löydy tilastovuodelle riviä taulukosta tai taulukko onkin tyhjä, opiskelija menee virhelistalle eikä tule tiedostoon mukaan.

  Esimerkkihaku:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA (Pvm alkaen tunteja=<20.9.2018 JA (Pvm saakka tunteja="" TAI Pvm saakka tunteja>=20.9.2018) JA (Opiskeluoikeuden tilat="Läsnä" TAI Opiskeluoikeuden tilat="Loma" TAI Opiskeluoikeuden tilat="Väliaikaisesti keskeytynyt" TAI Opiskeluoikeuden tilat="Valmistunut"))

  Haku kopioitavassa muodossa:
  K1=%B0% AND (K233=%B1% AND (K10500=<%D20.9.2018% AND (K10508="" OR K10508>=%D20.9.2018%) AND (K10509="Läsnä" OR K10509="Loma" OR K10509="Väliaikaisesti keskeytynyt" OR K10509="Valmistunut")))

  HUOMIOI, onko teillä jo arkistoitu tilastoon kuuluvia opiskelijoita. Jos on, tulee hakuruudussa vaihtaa täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  Tiedot kirjattu läsnäolotaulukkoon:

  Opiskelijat voidaan hakea tiedonsiirtoa varten käyttäen apuna läsnäolotaulukon tietoja, jos ne on täytetty: Lukuvuosi, Syksy (20.9) ja Kevät (20.1). (Myös yksiriviset kentät Kirjoilla 20.9. ja Kirjoilla 20.1. toimivat.)

  Haku voi olla esim. seuraavanlainen:
  Oppisopimuskoulutus="Kyllä" JA Tutkintotavoitteinen koulutus="Kyllä" JA ((Lukuvuosi="2017-2018" JA Kevät 20.1.<> "Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2018-2019" JA Syksy 20.9. <> "Ei kirjoilla"))

  Jos tiedot on kirjattu läsnäolotaulukkoon, tutkii Primus kahta eri riviä. Tämä on siksi, että tilasto tehdään kalenterivuodelta ja kalenterivuosi jakaantuu kahdelle eri lukukaudelle. Ohjelma kerää tiedot niiltä riveiltä, joissa Lukuvuosi-kentässä on tilastoinnin vuosiluku.

  Esimerkki: Tilastointia tehdään vuonna 2018 läsnäolevista opiskelijoista. Läsnäolotiedot on kirjattu taulukkoon kahdelle riville: Lukuvuosi: 2017-2018 ja Lukuvuosi: 2018-2019. Tässä tapauksessa edelliseltä riviltä otetaan tammikuun läsnäolo ja jälkimmäiseltä syyskuun läsnäolo. Uusilla, syksyllä aloittaneilla opiskelijoilla läsnäolotieto otetaan syksyn osalta taulukosta, mutta kevään osalta tiedonsiirtoon tulee 0 eli Ei kirjoilla.

  Tarkista, että Lukuvuosi-kenttä on täytetty täsmälleen samalla tavalla sekä Opiskelijat-rekisterin läsnäolotaulukossa että Koulun tiedot -rekisterissä. MultiPrimus-kouluissa tulee huomioida, että lukuvuositieto tulee korttinumerolla 1 olevan koulun kortilta, sama myös Primuksen yksittäisversiolla.

  Muita hakuesimerkkejä

  Oppilaitos voi käyttää omaa hakua, jolla saa kaikki tilastoon kuuluvat opiskelijat haettua, tai apuna voi käyttää alla olevaa hakua. Sen tekeminen edellyttää, että ensin otetaan Koulun tiedot -rekisterissä esiin Tilastoinnin alkamispäivä ja Tilastoinnin päättymispäivä -kentät. Alkamispäiväksi laitetaan 1.1.2018 ja päättymispäiväksi 31.12.2018. Näitä kenttiä käyttämällä haku voidaan tallentaa Opiskelijat-rekisterissä ja käyttää uudestaan vuoden päästä vaihtamalla vain koulun tietoihin päivämäärät yhden vuoden eteenpäin.

  Haku monirivisiä Todistusten päiväykset -kenttiä käyttämällä

  Tilastoinnin päivämäärien avulla tapahtuva haku voi olla esim. seuraavanlainen:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Todistusten päiväykset >= Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Todistusten päiväykset =< Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä JA Todistuslajit="1 tutkintotodistus") TAI Osaamispisteitä.Tyyppi.Aikaväli (1 TYYPPI,1.1.2018,31.12.2018)>0 TAI ((Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä TAI Suoritustapa=Opetussuunnitelmaperusteinen TAI Suoritustapa=osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)) JA Lukuvuosi="*2018*"))

  Tiedonsiirto

  Tiedonsiirto tehdään Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tilastokeskukseen / Oppisopimus. Tiedonsiirtoon haettavat opiskelijat -kohdassa on valittuna "Rekisteriruutuun haetut" -vaihtoehto ja Läsnäolotiedot kirjattu -kohdassa on valittuna "Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukkoon". Voit vaihtaa tähän vaihtoehdon "Läsnäolotaulukkoon", jos ette ole täyttäneet optpv-taulukkoa.

  Paina Tee tiedonsiirto-painiketta. Jos aineistosta löytyy virheitä, Primus ilmoittaa, montako riviä tiedonsiirron tuloksena on ja montako virhettä löytyy. Klikkaa OK, jolloin Primus kysyy, tallennetaanko tiedosto virheistä huolimatta. Valitse "Ei" ja korjaa virheet. Kokeile tiedonsiirtoa uudelleen. Kun virheitä ei enää löydy, tallenna tiedosto omalle koneellesi. Tiedonsiirto-ikkunassa, valitsemalla Tulosta / Esikatselu, voi tarkastella ensin tiedostoa yksinkertaisella Primuksen tulosteella, jossa on samat sarakeotsikot kuin Tilastokeskuksen tiedonsiirrossa (A,B,C...AB, AC jne).

  Siirry sen jälkeen siihen sovellukseen, johon siirtotiedosto pitää lähettää tai tallentaa. Toimi tästä eteenpäin tilastokeskuksen ohjeiden mukaan. Tiedoston voi lähettää sovellukseen useamman kerran sovelluksen aukiolon ajan (10.1.-10.2.). Viimeksi lähetetty korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston.

  Suoritetut tutkinnon osat

  Tilastossa kysytään suoritettujen tutkinnon osien lukumäärää kertymätietona, myös aiemmilta vuosilta. Primus siirtää tiedon automaattisesti kurssityypin ja arvosanan perusteella. Kurssityypit-rekisterissä on monirivinen kenttä Huomioi tilastoissa. Kentässä on vaihtoehtoina: "Suorituksina", "Näyttöinä/tutkintosuorituksina", "Oppisopimus" ja "Kela". Kenttään valitaan vaihtoehto "Oppisopimus" niille kurssityypeille, joista lasketaan suoritusten lukumäärät tilastoon. Suorituksilla pitää olla arvosana. Yto-aineita tai vapaasti valittavia tutkinnon osia ei ilmoiteta.

  Lisäksi ammatillisten tutkinnon osien kurssityypeille täytetään Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi. Kenttään valitaan vaihtoehto "Näyttönä suoritettu tutkinnon osa".

  Päivitetty 16.1.2019

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus