Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhteisten tutkinnon osien ryhmät ja kurssitarjotin

  Yhteisten tutkinnon osien opinnot voi koota Wilmassa näkyväksi opintotarjottimeksi. Opiskelijat valitsevat tarjottimesta itselleen sopivat opinnot. Ryhmät voivat olla yhteisiä kaikkien alojen opiskelijoille tai yksikkö/alakohtaisia.

  Opiskelijoiden ja opintojaksojen haku Kurreen

  Tarjottimet voi koota yksikkökohtaisesti (jokainen yksikkö tekee omien opiskelijoidensa ryhmät ja tarjottimen) tai siten, että kaikkien yksikköjen opiskelijat kootaan yhteen ja samaan Kurre-tiedostoon. Tässä ohjeessa lähdetään tilanteesta, jossa kaikki opiskelijat ovat samassa tiedostossa ja valinnaiset osat opetetaan sekaryhmissä: samassa psykologian ryhmässä saattaa olla niin lähihoitajia kuin asentajiakin.

  Tiedonsiirto Kurreen

  Kaikkien opiskelijoiden siirtoon tarvitaan laajat, pääkäyttäjän tunnukset. Toinen vaihtoehto on jättää opiskelijoiden siirto kokonaan pois ja tehdä pelkät tyhjät ryhmät. Opiskelijat putkahtavat Kurreen sitä mukaa, kun he tekevät Wilmassa valintojaan.

  • Opiskelijat: Hae haluamasi opiskelijajoukko tai ei lainkaan opiskelijoita.
  • Kurssit: Hae yhteisten tutkinnon osien osiot. Jos yhteiset tutkinnon osat on koottu omaan opsiinsa, tuo pelkästään tämä ops. Opinnot voi tuoda myös Vain kurssit -haulla, ja rajata tuotavat opinnot esim. lyhenteen, koodin tai kurssityypin perusteella.

  Ryhmien tekeminen

  Esimerkkioppilaitoksessa yhteiset tutkinnon osat on jaettu kuvan mukaisesti, mutta voit lisätä tarjottimeen kaikki valinnaisetkin osat, joita oppilaitoksessanne on tarjolla.

  1) Tee kaikkiin yhteisiin tutkinnon osien osa-alueisiin yksi opetusryhmä. Kaikki valinnat kertyvät aluksi tähän yhteen ja samaan ryhmään. Myöhemmin tehdään lisää ryhmiä ja jaetaan opiskelijat niihin.

  2) Älä jaksota ryhmien tunteja, vaan anna tuntimäärän olla Jaksottamatta-jaksolla. Tällä tarjottimella kerätään vain valintamääriä, vielä ei oteta kantaa siihen, milloin ja miten opintoja tullaan opettamaan.

  Vinkki isoille oppilaitoksille: Jos jostain tutkinnon osasta/osa-alueesta tulee enemmän kuin 9 opetusryhmää, kannattaa ryhmänumerointi vaihtaa 1, 2, 3 -muodosta 01, 02, 03 -muotoon. Näin ryhmät 10-> järjestyvät listoissa oikeaan kohtaan, ryhmän 9 jälkeen. Ryhmien numerointitapa valitaan Yleiset asetukset -ruudussa, kentässä Ryhmien numerointi. Numerointi tulee vaihtaa ennen ryhmien luomista.

  Palkkien kokoaminen

  3) Hae ryhmittelyikkunan Kurssitarjotin-välilehdellä esiin kaikki luokat ja siirry Jaksottamatta-jaksolle. Tarjotin tehdään Uusi tarjotin-painikkeella. Anna tarjottimelle nimeksi esim. "Yhteiset tutkinnon osat". Muut tarjottimen tiedot voit täyttää myöhemmin.

  3) Tarjotinikkunan oikeassa laidassa näkyy lista kaikista jaksottamattomista ryhmistä. Rajaa näkymä niin, että jäljelle jää pelkät yhteisten opintojen ryhmät. Rajauksen voit tehdä esim. kurssikoodin tai lyhenteen avulla. Vinkki: Anna yhteisille tutkinnon osille ja osa-alueille Kurressa oma kurssityyppi ja sille oma väri. Näin erotat tarjotinta tehdessäsi yhteiset tutkinnon osat ammatillisista.

  4) Tarjotin tehdään vetämällä hiirellä ryhmiä ikkunan oikeasta laidasta vasempaan laitaan. Ensimmäinen ryhmä muodostaa automaattisesti palkin. Seuraavan ryhmän saat samaan palkkiin vapauttamalla hiiren painikkeen ensimmäisen ryhmän perässä, uuden palkin saat vetämällä ryhmän olemassa olevan palkin alle.

  Mitä opintoja samaan palkkiin?

  Voit koota palkit täysin haluamallasi tavalla. Pääasia on, että opiskelijat löytävät tarjottimesta helposti etsimänsä opinnot.

  • Voit koota kaikki osa-alueet samaan palkkiin.
  • Voit koota palkit tutkinnon osittain: viestintä- ja vuorovaikutus omaan palkkiinsa, matemaattis-luonnontieteelliset omaansa jne.
  • Jos tiedät jo etukäteen, että tietyt opinnot tullaan opettamaan 1. jaksossa ja toiset 3. jaksossa, voit koota jaksoittaiset palkit.

  Palkit ovat siis vain tapa esittää, mitä on tarjolla. Niissä ei oteta vielä kantaa siihen, mitä opintoja tullaan opettamaan samanaikaisesti.

  Palkkien ja kurssien esitystapa Wilmassa

  Tarjotinryhmien esittämistavaksi kannattaa valita "Nimi", jotta ne näkyvät selkokielellä Wilman puolella. Esittämistapa valitaan Kurressa Yleiset asetukset ruudun Wilman asetukset -välilehdellä, Näytä ryhmän nimenä Wilmassa -valikosta.

  Palkit näytetään oletuksena tasalevyisinä, jolloin hyvin pitkät kurssinimet eivät välttämättä mahdu ryhmän laatikkoon. Palkkien esitystapaa voi muuttaa ryhmittelyikkunassa, kurssitarjotinvälilehdellä, poistamalla rastin kohdasta Näytä / Tarjottimen ryhmät tasalevyisinä.

  Palkit saavat juoksevan numeroinnin, mutta numerot voi tarvittaessa vaihtaa. Palkkeihin voi myös kirjata ohjetekstiä, joka näkyy myös opiskelijoilla Wilman puolella. Palkkinumerointia ja tekstiä muutetaan klikkaamalla palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta palkin numeroa tai Nimeä tarjotinpalkki.

  Valintamäärien seuraaminen

  Valintoja tehneet opiskelijat löytyvät perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdeltä. Jos teit työjärjestyksen ilman opiskelijoita, näkyvät Wilman kautta ilmoittautuneet vihreällä fontilla ja ilman luokkatietoa. Tee Kurreen yksi luokka, esim. nimellä "Kaikki", ja siirrä kaikki luokattomat opiskelijat tälle luokalle. Valintoja ja ryhmiä on helpompi muokata, kun opiskelijat ovat jollain luokalla.

  Valintamäärät näkyvät perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä. Tarkista, mistä opinnoista riittää pelkkä yksi ryhmä - nämä ryhmät ovat valmiita näin. Moniryhmäisten opintojen tarjottimessa ollut ryhmä (1. ryhmä) tyhjätään, jolloin valintamäärät säilyvät mutta opiskelijat eivät ole enää sidottuja juuri tähän ryhmään.

  Lisää ryhmiä suosittuihin opintojaksoihin

  Seuraavaksi tehdään tarvittava määrä lisäryhmiä muihin opintoihin. Lisäryhmät tehdään perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä, ponnahdusvalikon kautta tai syöttämällä ryhmämäärä suoraan Ryhmiä-sarakkeeseen. Voit siirtää opiskelijat ryhmiin joko käsin perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä, ponnahdusvalikon Opiskelijat ryhmiin -toiminnolla, tai antaa ryhmäjaon Kurren optimoinnin tehtäväksi.

  Ryhmäjako optimoinnin avulla

  Jos haluat tehdä ryhmäjaon optimoinnin avulla, anna kaikille ryhmille ensin maksimikoot Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä. Siirry sitten takaisin kurssitarjotinnäkymään. Pura Jaksottamatta-jaksolle tehdyt palkit ja tee uudet palkit, joihin vedät kaikki ryhmät: esim. etiikan 1. ryhmä 1. palkkiin, 2. ryhmä 2. palkkiin jne. Anna samalla palkeille uudet nimet, jos tarpeen.

  Rasti tarjottimen alta Optimoi valinnat. Seuraa päällekkäisyyksien määrää ikkunan oikean alalaidan infosta. Kun päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän, tallenna valinnat. Tallennus "lukitsee" opiskelijat juuri näihin ryhmiin. Jos päällekkäisyyksiä jäi, siirrä opiskelijat haluamiisi ryhmiin käsin, valintaikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä. Tarkista vielä lopuksi valintayhteenvedosta, että kaikilla opiskelijoilla on oikea määrä valintoja. Valintayhteenveto löytyy valintaikkunan ylälaidasta, Tulosteet-valikosta.

  Kun ryhmät ovat valmiina, muodosta arviointikirjat ja sijoita palkit työjärjestyksiin.