Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Vad ska fyllas i för kurserna

  Förberedelser: GA-fälten


  Registret GA ämnen

  • I Primusregistret GA ämnen ska du kontrollera att alla ämnen har de koder som anges i KOSKI-listan, i kolumnen över kodvärdet (koodiarvo). Dessa måste vara korrekta för att ämnena ska identifieras på rätt sätt i KOSKI-överföringen.
  • Kodvärdet på KOSKI-listan ska alltså skrivas in i GA ämnen-registrets fält Kod för respektive ämne. Alltså t.ex. BI ska skrivas in på registerkortet över biologin. Och kodvärdet AI ska stå i Kod-fältet på modersmålets registerkort.
  • Dessa finns i allmänhet redan färdigt i Primus.
  • Språken är inte specificerade i KOSKI-listan, utan de står enbart som A1, A2, B1, B2 osv. De här ska inte skrivas in i GA ämnen-registret. Språken specificeras i stället i Kurser-registret.
  • Det finns inga koder för lokala ämnen.
  • På bilden syns samma ämnen och koder som i KOSKI-listan.


  Kurser-registret

  • I Kurser-registret ska fältet GA ämne fyllas i för de riksomfattande ämnena (inte språken). Välj det rätta ämnet i rullgardinsmenyn. Kurser-registrets fält GA ämne är alltså kopplat till GA ämnen-registret.
  • För de främmande språken ska man fylla fälten GA språk och Lärokurs. Välj det relevanta alternativet i rullgardinsmenyn i GA språk-fältet. Alternativen i menyn kommer från Språk-registret.
  • GA ämne-fältet ska inte fyllas i för språken.

  • Exempel: En studerande som har börjat studera engelska som gemensamt första språk ska ha "engelska" som GA-ämne och A1 som lärokurs. Om studeranden börjat studera finska som gemensamt andraspråk, ska GA-språket vara "finska" och lärokursen B1.
  • GA modersmål-fältet ska fyllas i för de ämnen som har koden AI, såsom "svenska som modersmål" och "svenska som andraspråk".
  • De här koderna ska inte fyllas i för kurserna!
  • Se närmare anvisningar om GA-fälten via länkarna nedan.

  I tabellerna finns de uppgifter som ska ifyllas i Kurser/Undervisningsutbud-registret på respektive skolnivå

  Grundskolan

  Fält i Kurser-registretRiksomfattande ämneRiksomfattande kursLokalt ämneLokal kurs
  GA ämneFör alla ämnen förutom språkenIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  GA språkPå språkens ämnesnivåIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  GA modersmålPå modersmålets ämnesnivåIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  LärokursPå språkens ämnesnivå (A1, A2, B1, B2 osv.)Ifylls inteIfylls inteIfylls inte
  ÅrskursIfylls inteIfylls för kursernaIfylls inteIfylls för kurserna
  NamnInte obligatoriskt!Ifylls för kursernaIfylls för lokala ämnenIfylls för kurserna. Om den lokala kursen inte får inverka på ämnesnivån, ska du fylla i Beakta inte vid KOSKI-överföring
  KOSKI-IDInte obligatorisktIfylls inteIfylls för obligatoriska ämnen, skolans egna IDIfylls inte
  BeskrivingInte obligatoriskt, överförs om ifylltIfylls inteIfyllsInte obligatoriskt
  Beakta inte vid KOSKI-överföringIfylls inteIfylls inteIfylls vid behovIfylls vid behov
  UppförandeIfyllsIfyllsIfylls inteIfylls inte

  Kurstyper-registret

  • I Kurstyper-registret ska du för varje kurstyp ange rätt alternativ i Kurstypens nivå-fältet: "Ämne" eller "Kurs".
  • Fältet Obligatorisk ska kryssas i åtminstone på ämnesnivån för de kurstyper som är obligatoriska.

  Gymnasier

  Fält i Kurser-registretRiksomfattande ämneRiksomfattande kursLokalt ämneLokal kurs
  GA ämneFör andra ämnen förutom språkenIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  GA språkPå språkens ämnesnivåIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  GA modersmålPå modersmålets ämnesnivåIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  LärokursPå språkens och matematikens ämnesnivåIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  Gymnasiets kursnivåIfylls inte"Riksomfattande"Ifylls inte"Lokal"
  NamnInte obligatorisktInte obligatorisktIfyllsIfylls
  BeskrivningIfylls inteIfylls inteIfyllsIfylls
  KOSKI-IDIfylls inteKoski-kodlistanIfylls för lokala ämnen, skolans egna IDIfylls
  Beakta inte vid KOSKI-överföringIfylls inteIfylls inteIfylls vid behovIfylls vid behov

  Kodlistorna och Kurser-registret


  Kurstyper-registret

  • I Kurstyper-registret ska du för varje kurstyp ange rätt alternativ i Kurstypens nivå-fältet: "Ämne" eller "Kurs".
  • Fältet Obligatorisk ska kryssas i åtminstone på ämnesnivån för de kurstyper som är obligatoriska.
  • Dessutom ska du ange rätt alternativ för gymnasiets kurstyper i fältet Gymnasiekursnivå: "Obligatorisk/Fördjupad/Tillämpad".

  Som kurstyp för gymnasiet godkänns nu alla kombinationer både för nationella och lokala kurser. Tidigare kunde t.ex. en lokal kurs bara vara antingen fördjupad eller tillämpad (gäller från och med version PW 4.55.8).

  Yrkesutbildningen

  Fält i Kurser-registretRiksomfattande examensdelDelområde i riksomfattande examensdelLokal examensdelDelområde i lokal examensdel
  ExamensdelskodKodlistan för examensdelar eller från eGrunderIfylls inteIfylls inteIfylls inte
  Examensdelen hör tillIfylls bara på rubriknivåerna-Ifylls bara på rubriknivåerna-
  KOSKI-IDIfylls inteLäroanstaltens egna ID eller koderna för delområdena i de gemensamma examensdelarnaLäroanstaltens egna IDLäroanstaltens egna ID
  ObligatoriskhetIfyllsIfyllsIfyllsIfylls
  Krav på yrkeskunskap(från eGrunder)Ifylls inteIfyllsIfylls
  BeskrivningIfylls inteIfylls inteIfylls inteIfylls
  UndervisningsspråkIfyllsIfyllsIfyllsIfylls
  Lokal examensdelIfylls inteIfylls inteIfyllsIfylls inte
  Beakta inte vid KOSKI-överföringIfylls inteIfylls vid behovIfylls vid behovIfylls vid behov
  GA modersmålIfylls inteIfylls för modersmålet (delområdena i gemensamma examensdelar)Ifylls inteIfylls inte
  GA språkIfylls inteIfylls bara för främmande språk (delområdena i gemensamma examensdelar)Ifylls inteIfylls inte

  Undervisningsutbud/Kurser-registret

  • Examensdelskod ifylls för alla riksomfattande examensdelar. Koden kommer automatiskt med när man hämtar examensdelarna från eGrunder. Det andra alternativet är att söka fram koderna i KOSKI-kodlistan. De gemensamma examensdelarna i de nya examensgrunderna, med koder som börjar på 4000, kan nu också överföras till KOSKI.
  • Koderna över delområdena i de gemensamma examensdelarna finns här. Kodvärdet för delområdet ska skrivas in i fältet KOSKI-ID, i Undervisningsutbud-registret.
  • I Undervisningsutbud-registret ska fältet Examensdelen hör till ifyllas. I fältet ska du på rubriknivåerna ange om examensdelen är en yrkesinriktad eller gemensam rubrik/element. För de som studerar enligt de gamla grunderna ska rätt alternativ också anges för fritt valbara och examensdelar som individuellt breddar examen. Vid överföringen av prestationer söker Primus fram uppgiften i moderkursen, genom att gå igenom läroplansträdet ända upp. Ska alltså INTE fyllas i för examensdelarna eller delområdena. (Det här fältet ersätter fältet Gemensam examensdel från och med 18.8.2017). Ifylls enbart för rubriker i läroplanerna för grundexamina, inte för yrkesexamina eller specialyrkesexamina.

  Kurstyper-registret

  • Fyll i rätt alternativ i fältet Kurstypens nivå: "Examensdel" eller "Period". Delområdena i examensdelen överförs då Kurstypens nivå är "Period" och det finns ett prestationsdatum för prestationen.
  • Fältet Obligatoriskska kryssas i på minst examensdelsnivå för de kurstyper som är obligatoriska.
  • Om man även för yrkesproven fyller i Kurstypens nivå, är läget nu det att examensdelarna överförs dubbelt. Det här kommer att fixas i ett senare skede.

  Examensdel från en annan examen

  Om studeranden väljer en examensdel från en annan examen, ska fältet Examen fyllas i antingen direkt i Undervisningsutbud-registret eller via de studerandespecifika kursändringarna. Fyll här i den examen som examensdelen ursprungligen tillhör.

  Vi rekommenderar att man från eGrunder också hämtar sådana examensdelar som ni inte erbjuder. Detta för att de färdigt innehåller all den information som behövs ifall någon studerande ska ha den antingen i form av valbar eller som erkännande av kunnande. På så vis behöver man inte göra alla registreringar som studerandespecifika kursändringar.

  Erkännande av kunnande från gamla examina: Om du erkänner kunnande i en sådan examensdel som inte har de nya uppgifterna som KOSKI förutsätter, överförs den som en lokal examensdel.


  Uppdaterad: 20.9.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI