Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - aikuisten perusopetus

  27.6.2018

  • Aineopiskelijatieto siirretään Opiskelijan tavoite koulutuksessa -kentän perusteella.
  • Suoritettujen opintojen laajuus lasketaan siirrettävien kurssien laajuuksista.

  Aikuisten perusopetuksen siirto Koskeen

  Siirto vastaa aika pitkälti perusopetuksen siirtoa. Esim. lisätiedot haetaan samalla tavalla, mutta ihan kaikki perusopetuksesta siirtyvät tiedot ei aikuisten puolella siirry (esim. "perusopetuksen aloittamista lykätty").

  Alla huomioitavat asiat ja uudet kentät aikuisten perusopetuksen osalta.

  Opiskeluoikeus

  • Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kenttään on tehty uusi vaihtoehto aikuisten perusopetukselle. Kenttä löytyy sekä Opiskelijat-, Luokat- että Koulun tiedot -rekisteristä.
  • Valitse tähän kenttään vaihtoehto "Aikuisten perusopetus" joko yksittäisille opiskelijoille opiskelijarekisterissä TAI
  • Luokat-rekisterissä, jos koko luokka opiskelee aikuisten perusopetuksessa TAI
  • Koulun tiedot -rekisterissä, jos kaikki opiskelijat opiskelevat aikuisten perusopetuksessa.

  Opiskelun vaihe

  • Opiskelijarekisterissä on uusi kenttä Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen päättymispäivä, joka täytetään, jos/kun opiskelija on suorittanut alkuvaiheen kokonaisuudessaan. Tämän kentän päivämäärä siirretään alkuvaiheen suorituksen vahvistuspäivämääräksi.
  • Jos opiskelija suorittaa vain alkuvaiheen, mutta ei ollenkaan päättövaihetta tai ei suorita sitä loppuun asti, siirretään koko opiskeluoikeuden viimeiseksi tilaksi Eronnut, eli täytetään Eropäivä-kenttä.
  • Jos opiskelija suorittaa koko aikuisten perusopetuksen päättövaiheen, vahvistetaan suoritus täyttämällä Valmistumispäivä-kenttä.
  • Aikuisten perusopetuksen aineopiskelijalle täytetään Opiskelijan tavoite koulutuksessa -kenttään vaihtoehto "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen". Tällöin jokainen oppiaine siirretään Koskeen erillisenä päätason suorituksena
  • Jos opiskelijalla ei ole yhtään kurssisuoritusta, Primus antaa ilmoituksen Suoritukset puuttuu, koska ei tiedetä onko kyse alku- vai päättövaiheen suorituksesta. Silloin opiskelija ei siirry ollenkaan.

  Kurssityypit-rekisteri

  • Ota esille Kurssityypit-rekisteriin uusi kenttä Aikuisten perusopetuksen vaihe, joka täytetään kaikille aikuisten perusopetuksen opsin ainetason kurssityypeille.
  • Jos kenttä on tyhjä, niin käsitellään kyseinen ainetaso perusopetuksen oppiaineen suorituksena, joka on myös sallittu aikuisopiskelijoille.
  • Kurssityypit-rekisterissä pitää myös täyttää Pakollinen-rastikenttä niille kurssitason ja ainetason kurssityypeille, jotka pitää olla arvioituna ennen kun aine tulkitaan valmiiksi.

  Kurssit-rekisteri

  • Kurssit-rekisteristä tarkastellaan Koski-tunniste- ja Lyhenne-kenttiä, kun etsitään koodistoista vastaavaa ainetta/kurssia.
  • Muut siirtoon vaikuttavat kentät vastaavasti kuin perusopetuksessa: Yhteishaun aine, Yhteishaun äidinkieli ja Yhteishaun kieli.
  • Laajuudet siirretään kursseina versiosta PW 4.56.7 lähtien. Täytä laajuudet Kurssit-rekisterin kenttään Opintoviikkoja. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen-/aineopiskelijan suoritettujen opintojen laajuus lasketaan jatkossa siirrettävien kurssien laajuudesta eikä katsota aineen laajuutta.
  • Lisäksi paikallisille kurssitason korteille pitää täyttää Lukion kurssitaso -kenttään vaihtoehto "paikallinen". Jos kenttä on tyhjä, oletetaan valtakunnalliseksi kurssiksi.
  • Tutkitaan kurssien koodistoja opetussuunnitelmasta. Jos suurin osa kursseista kuuluu tiettyyn koodistoon, käytetään sitä oletuksena.
  • Valtakunnallisten kurssien koodistossa käytetään ensisijaisesti 2017 vuoden koodistoa:

  ja jos siitä ei löydy, niin etsitään 2015 koodistosta

  Päivitetty 27.6.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI